Za uspešnu aktivaciju Halcom kvalifikovanog elektronskog sertifikata, pratite korake ispod:

Važno! Pročitajte kako da bezbedno koristite pametnu karticu/USB

Kako ne bi došlo do zloupotrebe kartice/sertifikata/USB ključa, veoma je važno da se pridržavate ovog pravila:

 • Pametnu karticu/USB ključ za pristup do elektronske banke, držite u računaru/čitaču samo kada koristite elektronsku banku (prilikom pristupa programu, kada šaljete naloge za plaćanje u banku ili preuzimate promet, stanja...)
 • Nakon završetka korišćenja elektronske banke program zatvorite, izvadite pametnu karticu/USB ključ iz računara i odložite na sigurno mesto
 • Računar isključite ako ga ne koristite (van radnog vremena, u vreme odmora…)
 • PIN kod za pristup elektronskoj banci treba da zna samo korisnik pametne kartice/USB ključa
 • Pametnu karticu/USB ključ i PIN kod nikad ne čuvajte zajedno
 • Poželjno je da korisnik pametne kartice/USB ključa menja PIN kod jednom mesečno.

Dodatna opšta upozorenja korisnicima elektronske banke:

 • Banke ne koriste elektronsku poštu (e-mail) za slanje zahteva za promenu lozinke i slično. Banke, takvu vrstu obaveštenja, korisnicima šalju kroz elektronsku banku, putem kanala za obaveštavanje
 • Pobrinite se da su na Vašem računaru instalirana poslednja bezbednosna ažuriranja sistema (updates), kao i antivirusni program
 • Ne otvarajte elektronsku poštu ili priloge od nepoznatih pošiljalaca
 • Ne instalirajte programe iz nepoznatih (neproverenih) izvora
 • Svaku sumnju na zloupotrebu računara ili elektronske banke odmah prijavite nadležnom organu

Hal E-Bank/Personal rešenje

Hal E-Bank/Personal je rešenje za elektronsko plaćanje za rad na jednom računaru. Rešenje omogućava korišćenje više računa i više banaka, u jednoj aplikaciji u istom trenutku. Ovo je offline rešenje, internet konekcija je potrebna samo u momentima slanja naloga i preuzimanja prometa/izvoda i stanja.

Za uspešno korišćenje Hal E-Bank/Personal rešenja, pratite sledeće korake:

Deblokada sertifikata

Ukoliko ste 3 puta pogrešno uneli PIN kod kartice i sertifikat se „zaključao“, potrebno je uraditi njegovu deblokadu. Za deblokadu pametne kartice/USB ključa neophodan vam je PUK kod.

U zavisnosti od toga da li imate ili nemate PUK kod kliknite na link ispod:

 • Imam PUK kod

  Nemam PUK kod

  Deblokadu možete izvršiti:

  • Direktno u prostorijama Halcom-a: Beogradska 39/3, 11000 Beograd.

   Napomena: Deblokirani sertifikat se može uručiti isključivo i lično licu za koje je izdat (ne može se uručiti licu sa ovlašćenjem ili bilo kom drugom licu). Prilikom lične predaje sertifikata, po zakonu o elektronskom potpisu, sertifikaciono telo je u obavezi da utvrdi identitet vlasnika sertifikata.

  • Pošaljite sertifikat kurirskom službom na adresu Halcom-a: Beogradska 39/3, 11000 Beograd.

   Napomena: Deblokirani sertifikat se šalje nazad kurirskom službom. Sertifikat se uručuje isključivo i lično licu za koje je izdat (ne može se uručiti licu sa ovlašćenjem ili bilo kom drugom licu). Kurirska služba jedan dan dostavlja sertifikat, a dan posle (isključivo radnim danima) i PIN kod. PIN kod se uručuje isključivo i lično licu za koje je izdat (ne može se uručiti licu sa ovlašćenjem ili bilo kom drugom licu).

Obnova/Reizdavanje sertifikata

Važenje sertifikata je 3 godine od datuma izdavanja (datum upisan na prednjoj strani pametne kartice/okviru bele kartice koju ste dobili uz USB). Obnova isteklog sertifikata se može uraditi isključivo na isto pravno i fizičko lice.

Reizdavanje/obnova pre isteka validnosti sertifikata

U momentu obnove sertifikata, neophodno je da postojeća kartica/USB ključ bude u računaru kako bi sistem preuzeo potrebne podatke. Popunite zahtev za reizdavanje/obnovu sertifikata.
Dostavljanjem zahteva za obnovu, vlasniku sertifikata se ne prekida pravo korišćenja usluga (e-banking, potpisivanje dokumenta…). Važnost reizdatog sertifikata je od momenta izrade, a ne prestanka važnosti prethodnog.

Reizdavanje/obnova nakon isteka validnosti sertifikata

Zahtev za obnovu se može uložiti i nakon isteka validnosti sertifikata, isključivo popunjavanjem formulara prateći ova 3 koraka . U momentu obnove sertifikata, neophodno je da postojeća kartica/USB ključ bude u računaru kako bi sistem preuzeo potrebne podatke.

Važnost reizdatog sertifikata je od momenta izrade, a ne prestanka važnosti prethodnog.

Preuzmite PDF sa uputstvima OVDE