Halcom RA

Kartica ili USB ključ nisu pronađeni. Proverite da li je sertifikat ispravno povezan, zatvorite pretraživač i ponovo otvorite stranicu za naručivanje.