Initializing RA...

Narudžbenica za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za fizičko lice
Please edit retail certificate application form details UPOZORENJE: Ukoliko vam je sertifikat potreban i za rad na državnim portalima Poreske uprave, APR-a, CROSO i drugim, neophodno je da sertifikat sadrži vaš JMBG.

Ime je obavezan podatak!
Neispravno ime!
Prezime je obavezan podatak!
Neispravno prezime!
JMBG je obavezan podatak!
Neispravan JMBG!
Datum rođenja je obavezan!
Datum rođenja nije ispravan!
E-mail je obavezan podatak!
Neispravan e-mail!
Telefon je obavezan podatak!
Neispravan telefon!
Adresa je obavezan podatak!
Neispravna adresa!
Poštanski broj je obavezan podatak!
Neispravan poštanski broj!
Mesto je obavezan podatak!
Neispravno mesto!
Broj ličnog dokumenta je obavezan podatak!
Neispravan broj dokumenta!
Izdavalac je obavezan podatak!
Neispravan izdavalac!
Lično preuzimanje pametne kartice i PIN koda u Halcom BG CA, Beogradska 39/3, Beograd
USB ključ i PIN pošaljite na adresu
Adresa je obavezan podatak!
Neispravna adresa!
Poštanski broj je obavezan podatak!
Neispravan poštanski broj!
Mesto je obavezan podatak!
Neispravno mesto!
Podatak je obavezan!
Napomena: Sertifikati koji ne sadrže JMBG ne mogu se koristiti za rad na državnim portalima (APR-a, Poreske uprave, CROSO-a i drugim).
Neispravan naziv pravnog lica!
Neispravna adresa!
Neispravan poštanski broj!
Neispravno mesto!
Neispravan matični broj!
Neispravan poreski broj!

Saving...

Error: {{ errorMessage }}

Uspešno ste popunili narudžbenicu.

Na e-mail adresu koju ste naveli poslat Vam je predračun za plaćanje, popunjen obrazac i dalje instrukcije za dobijanje kvalifikovanog sertifikata.

Narudžbenica za izdavanje OneSign sertifikata=
Molimo vas da ažurirate podatke iz narudžbenice za OneSign sertifikat Molimo vas da popunite novu narudžbenicu za OneSign sertifikat Molimo vas da popunite novu narudžbenicu za OneSign sertifikat

Vlasnik sertifikata

Ime je obavezan podatak!
Neispravno ime!
Prezime je obavezan podatak!
Neispravno prezime!
JMBG je obavezan podatak!
Neispravan JMBG!
Datum rođenja je obavezan!
Datum rođenja nije ispravan!
E-mail je obavezan podatak!
Neispravan e-mail!
Telefon je obavezan podatak!
Neispravan telefon!
Adresa je obavezan podatak!
Neispravna adresa!
Poštanski broj je obavezan podatak!
Neispravan poštanski broj!
Mesto je obavezan podatak!
Neispravno mesto!
Broj ličnog dokumenta je obavezan podatak!
Neispravan broj dokumenta!
Izdavalac je obavezan podatak!
Neispravan izdavalac!
Podatak je obavezan!
Napomena: Sertifikati koji ne sadrže JMBG ne mogu se koristiti za rad na državnim portalima (APR-a, Poreske uprave, CROSO-a i drugim).
Neispravan naziv pravnog lica!
Neispravna adresa!
Neispravan poštanski broj!
Neispravno mesto!
Neispravan matični broj!
Neispravan poreski broj!

Saving...

Error: {{ errorMessage }}